Het is altijd verstandig om uw oudedagsvoor-ziening te laten toetsen naar de geldende nor-men en fiscaal toegestane aftrek.