Door de uitgebreide regelgeving van de overheid en bedrijfsverenigingen is het voor de meeste ondernemers ondoenlijk om zelf een loonadministratie te voeren. Onze gespecialiseerde loonadministratie-afdeling verwerkt loonadministraties on-geacht bij welke bedrijfsvereniging de ondernemer is aangesloten. Tevens ver-zorgen wij de correspondentie (bijv. ziek-meldingen) met uw ziekteverzuimverze-keraar, Arbo-dienst en bedrijfsvereniging.