CountVision stelt op basis van uw jaar-administratie een heldere en overzichte-lijke jaarrapportage samen (balans en winst- en verliesrekening). De eindresulta-ten verwerken wij vervolgens in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Omdat dit geheel onder supervisie van onze fiscalist geschiedt bent u er zeker van dat er geen kostbare fouten worden ge-maakt, maar dat u met een gedegen jaar-rapportage voor de dag kunt komen bij elke gelegenheid waar dat nodig is.