Als u voornemens bent een bedrijf over te nemen of als u uw bedrijf wilt verkopen kan CountVision u hierin uitstekend bege-leiden. Zo stellen wij ondermeer liqui-diteits- en solvabiliteitsprognoses t.b.v. financiering op en maken wij grondige maar bondige koop- en\of verkoop-contracten voor u op.